บจ.อันดามัน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อันดามัน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008692
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

23/1 หมู่ที่ 8, ต.ต้นเปา, อ.สันกำแพง, จ.เชียงใหม่, 50130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.