บจ.ดับบลิว เค.สคู จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดับบลิว เค.สคู จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008668
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

269/1 หมู่ที่ 1, ต.ดอนเปา, อ.แม่วาง, จ.เชียงใหม่, 50360

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.