บจ.เพียอาดา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เพียอาดา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008480
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

14/2 ซอย3(ถนนนิมมานเหมินทร์), ต.สุเทพ, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50200

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.