บจ.มอส อิเล็คทริค แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มอส อิเล็คทริค แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008463
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

119/5 หมู่ที่ 2, ต.สันโป่ง, อ.แม่ริม, จ.เชียงใหม่, 50180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.