บจ.นิวเคสสโตร์88 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นิวเคสสโตร์88 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008421
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

399/45 หมู่ที่ 1, ต.ริมใต้, อ.แม่ริม, จ.เชียงใหม่, 50180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.