บจ.เวสสุวรรณ9 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เวสสุวรรณ9 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008251
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

298/13 หมู่ที่ 5, ต.ป่าไผ่, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.