บจ.กิจรุ่งเรืองยางยนต์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กิจรุ่งเรืองยางยนต์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008242
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,500,000

🏢 ที่อยู่:

300/25 หมู่ที่ 6, ต.หนองผึ้ง, อ.สารภี, จ.เชียงใหม่, 50140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.