บจ.ดี.ซี.เรียลเอสเตทโซลูชัน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดี.ซี.เรียลเอสเตทโซลูชัน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008226
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

44/1 ถนนศิริธร, ต.ช้างเผือก, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50300

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.