บจ.ฉลอง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฉลอง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008153
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

9/6 ซอย4(ถนนสุขเกษม), ต.สุเทพ, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50200

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.