บจ.พี.จี. สตีล เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พี.จี. สตีล เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008111
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

250 หมู่ที่ 2, ต.ป่าไผ่, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.