บจ.ซีมิกซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซีมิกซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008072
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

612 หมู่ที่ 4, ต.เมืองแหง, อ.เวียงแหง, จ.เชียงใหม่, 50350

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.