หจ.ทำมาดี สตูดิโอ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทำมาดี สตูดิโอ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003737
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

279 หมู่ที่ 5, ต.ดอนแก้ว, อ.สารภี, จ.เชียงใหม่, 50140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.