หจ.ปันจานา เอ็นจิเนียริ่ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ปันจานา เอ็นจิเนียริ่ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003656
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

218 หมู่ที่ 10, ต.ดอยเต่า, อ.ดอยเต่า, จ.เชียงใหม่, 50260

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.