หจ.พีอาร์เค แอ็ฟฟิลอิเอท (ไทยแลนด์)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พีอาร์เค แอ็ฟฟิลอิเอท (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003648
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

263/18 หมู่ที่ 11, ต.หนองหาร, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.