หจ.วรัญญา พลัส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วรัญญา พลัส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003621
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

122/145 หมู่ที่ 6, ต.สุเทพ, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50200

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.