หจ.อาณาจักร ธนชัย

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อาณาจักร ธนชัย ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003605
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

375 หมู่ที่ 5, ต.สันทรายน้อย, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.