หจ.ออล์ โกลเบิล คอนสตรัคชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ออล์ โกลเบิล คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003575
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,200,000

🏢 ที่อยู่:

55/85 หมู่ที่ 5, ต.ดอนแก้ว, อ.แม่ริม, จ.เชียงใหม่, 50180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.