หจ.ปุณณภา เฮิร์บ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ปุณณภา เฮิร์บ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003524
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

340 อาคารไม่มี ชั้นที่ ไม่มี ห้องเลขที่ ไม่มี หมู่บ้าน ไม่มี หมู่ที่ 2ซอย ไม่มี ตรอกไม่มี ถนนไม่มี, ต.สันผักหวาน, อ.หางดง, จ.เชียงใหม่, 50230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.