หจ.เอยูจี เอ็นจิเนียริ่ง 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอยูจี เอ็นจิเนียริ่ง 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003478
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,500,000

🏢 ที่อยู่:

53 หมู่ที่ 4, ต.บ้านแหวน, อ.หางดง, จ.เชียงใหม่, 50230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.