หจ.เอ็น แอนด์ เจ ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ็น แอนด์ เจ ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003460
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

303 หมู่ที่ 9, ต.ดอยหล่อ, อ.ดอยหล่อ, จ.เชียงใหม่, 50160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.