หจ.ทองทรัพย์เจริญ รีไซเคิล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทองทรัพย์เจริญ รีไซเคิล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003338
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

138 หมู่ที่ 5, ต.สันทราย, อ.พร้าว, จ.เชียงใหม่, 50190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.