หจ.พีซีเคพาณิชย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พีซีเคพาณิชย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003257
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

2189 หมู่ที่ 2, ต.แม่คือ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่, 50220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.