หจ.พี พี วี 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พี พี วี 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003249
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

74/6 หมู่ที่ 3, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่, 50220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.