หจ.อชิราภัสส์ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อชิราภัสส์ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003231
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

64 ถนนป่าตันงาม, ต.ป่าตัน, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50300

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.