หจ.เอสเจ ลา วิดา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอสเจ ลา วิดา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003222
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

385/16 หมู่ที่ 8, ต.สันทรายน้อย, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.