หจ.แก้วมังกรพาณิชย์และก่อสร้าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แก้วมังกรพาณิชย์และก่อสร้าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003206
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

68 หมู่ที่ 11, ต.ป่าตุ้ม, อ.พร้าว, จ.เชียงใหม่, 50190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.