บจ.เอ็มเอ็ม โอเวอร์ซี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็มเอ็ม โอเวอร์ซี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0365565000634
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

83/2 หมู่ที่ 2, ต.ผักปัง, อ.ภูเขียว, จ.ชัยภูมิ, 36110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.