หจ.ฮิตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ฮิตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0363565001451
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

430/4 หมู่ที่ 1, ต.บุ่งคล้า, อ.เมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ, 36000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.