หจ.ดี.เอ.โอ. แอคเคาน์ติ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดี.เอ.โอ. แอคเคาน์ติ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0363565001396
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

113 หมู่ที่ 2, ต.กุดตุ้ม, อ.เมืองชัยภูมิ, จ.ชัยภูมิ, 36000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.