หจ.ตระกูลชูรุ่งเรืองกิจ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ตระกูลชูรุ่งเรืองกิจ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0363565001370
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

112 หมู่ที่ 12, ต.คอนสวรรค์, อ.คอนสวรรค์, จ.ชัยภูมิ, 36140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.