หจ.พีแอล สกิน 28

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พีแอล สกิน 28 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0363565001345
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

37 หมู่ที่ 2, ต.ธาตุทอง, อ.ภูเขียว, จ.ชัยภูมิ, 36110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.