บจ.คาเฟ่บ็อกซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คาเฟ่บ็อกซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0355565000341
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

263 หมู่บ้าน คึมชาด หมู่ที่ 8, ต.สามแยก, อ.เลิงนกทา, จ.ยโสธร, 35120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.