หจ.ทักษิณกาญจนาก่อสร้าง 999

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทักษิณกาญจนาก่อสร้าง 999 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0353565000578
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

147 หมู่ที่ 3, ต.โนนทราย, อ.มหาชนะชัย, จ.ยโสธร, 35130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.