หจ.สมใจการช่าง 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สมใจการช่าง 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0353565000560
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

128 หมู่ที่ 9, ต.ค้อวัง, อ.ค้อวัง, จ.ยโสธร, 35160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.