หจ.ป.พัสดุ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ป.พัสดุ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0353565000527
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

36 หมู่ที่ 4, ต.โพธิ์ไทร, อ.ป่าติ้ว, จ.ยโสธร, 35150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.