บจ.ไบรท์เอ็นจิเนียริ่ง (2022) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไบรท์เอ็นจิเนียริ่ง (2022) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001746
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 150,000

🏢 ที่อยู่:

39 ถนนจันทร์วีระศักดิ์, ต.วารินชำราบ, อ.วารินชำราบ, จ.อุบลราชธานี, 34190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.