บจ.บ้านยาดี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บ้านยาดี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001673
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

166 หมู่ที่ 10, ต.โคกชำแระ, อ.ทุ่งศรีอุดม, จ.อุบลราชธานี, 34160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.