บจ.ดีทีไอซี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดีทีไอซี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001614
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

68 ถนนอรุณประเสริฐ, ต.เขมราฐ, อ.เขมราฐ, จ.อุบลราชธานี, 34170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.