บจ.เจแอนด์พี หลัก100 อินดัสทรี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจแอนด์พี หลัก100 อินดัสทรี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001576
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

18/7 หมู่ที่ 20, ต.แสนสุข, อ.วารินชำราบ, จ.อุบลราชธานี, 34190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.