บจ.ซิกตี้ไนน์ บิวตี้ สกินแคร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซิกตี้ไนน์ บิวตี้ สกินแคร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001568
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

155 หมู่ที่ 10, ต.เขื่องใน, อ.เขื่องใน, จ.อุบลราชธานี, 34150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.