บจ.ธนวิน 987 โลจิสติกส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ธนวิน 987 โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0345565001517
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

64 หมู่บ้าน เกษมชมภู หมู่ที่ 20, ต.เขมราฐ, อ.เขมราฐ, จ.อุบลราชธานี, 34170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.