หจ.สาครรุ่งเรืองทรัพย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สาครรุ่งเรืองทรัพย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565002091
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

166 หมู่ที่ 12, ต.กุดชมภู, อ.พิบูลมังสาหาร, จ.อุบลราชธานี, 34110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.