หจ.ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ 2005

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ 2005 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565002074
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

71 หมู่ที่ 18, ต.เมืองเดช, อ.เดชอุดม, จ.อุบลราชธานี, 34160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.