หจ.เสถียร การก่อสร้าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เสถียร การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565002066
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

196 หมู่ที่ 8, ต.บ้านแมด, อ.บุณฑริก, จ.อุบลราชธานี, 34230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.