หจ.เอส.พี. อ.อุบลก่อสร้าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอส.พี. อ.อุบลก่อสร้าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565002040
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

195 หมู่ที่ 13, ต.ช่องเม็ก, อ.สิรินธร, จ.อุบลราชธานี, 34110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.