หจ.รวยทรัพย์ โลจิสติกส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รวยทรัพย์ โลจิสติกส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565002023
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

39 หมู่ที่ 1, ต.บัวงาม, อ.บุณฑริก, จ.อุบลราชธานี, 34230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.