หจ.รุ่งโรจน์พร วรรณรัตน์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รุ่งโรจน์พร วรรณรัตน์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565002007
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

84 หมู่ที่ 2, ต.ขี้เหล็ก, อ.เมืองอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี, 34000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.