หจ.เอดีเอส ดิเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอดีเอส ดิเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565001990
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,200,000

🏢 ที่อยู่:

187 หมู่ที่ 8, ต.คำไฮใหญ่, อ.ดอนมดแดง, จ.อุบลราชธานี, 34000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.