หจ.ปนิธาน กู้ด ฟู้ด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ปนิธาน กู้ด ฟู้ด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565001965
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

7 หมู่ที่ 11, ต.ขามเปี้ย, อ.ตระการพืชผล, จ.อุบลราชธานี, 34130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.