หจ.ไก่สวนสนอุบลอินเตอร์ฟู้ด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ไก่สวนสนอุบลอินเตอร์ฟู้ด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565001957
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

111 หมู่ที่ 4, ต.คำเขื่อนแก้ว, อ.สิรินธร, จ.อุบลราชธานี, 34220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.